Maarif.az
Cостав

Cостав

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ:

Akademik, i.e.d. Əli Nuriyev AMEA
prof. i.e.d. İsmail Bekçi Nevşehir Universiteti, Türkiyə
prof. i.e.d. Vasiliy Vladimiroviç Çekmaryov N.A.Nekrasov adına Kostroma Dövlət Universiteti
prof. i.e.d. Amil Məhərrəmov Bakı Dövlət Universiteti
prof. i.e.d. Hacıağa Rüstəmbəyov Bakı Dövlət Universiteti
prof. i.e.d. Ağarza Rüstəmov Naxçıvan Dövlət Universiteti
prof. i.e.d. Nazim Əhmədov Naxçıvan Dövlət Universiteti
prof. f.r.e.d. Elşar Orucov Bakı Dövlət Universiteti
prof. i.e.d.Tərbiz Əliyev Bakı Dövlət Universiteti
prof. i.e.d. Rahim Sadıxov Bakı Biznes Universiteti
dos. i.f.d. Mətanət Rəsulova Bakı Dövlət Universiteti
dos. i.f.d. Kutais Sarıyev Bakı Dövlət Universiteti
dos. i.f.d. Sabir İbadov Bakı Dövlət Universiteti
dos. i.f.d. Xosrov Kərimov Bakı Dövlət Universiteti
dos. i.f.d. Fərhad Qarayev Bakı Dövlət Universiteti
dos. i.f.d. Hürü Şamilova Bakı Dövlət Universiteti
dos. i.f.d. Sədaqət Əhmədova Bakı Dövlət Universiteti
dos. i.f.d. Kamran Eyyubov Bakı Dövlət Universiteti
dos. i.f.d. Vüqar Əliyev Bakı Dövlət Universiteti
i.f.d. Leyla Xasiyeva Bakı Dövlət Universiteti
dos. i.f.d. İkram Cəbrayılov (redaktor) Bakı Dövlət Universiteti
dos. i.f.d. Laçın Abışlı (baş redaktor) Bakı Dövlət Universiteti

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ:

prof. s.e.d. Hicran Hüseynova Bakı Dövlət Universiteti
prof. f.f.e.d. Əli Əhmədov Bakı Dövlət Universiteti
prof. t.e.d. Ağalar Abbasbəyli Bakı Dövlət Universiteti
prof. t.e.d. Zeynal Həsənalıyev Bakı Dövlət Universiteti
prof. s.e.d. Hikmət Məmmədov Bakı Dövlət Universiteti
prof. t.e.d. Pərvin Darabadi Bakı Dövlət Universiteti
prof. s.e.d. Vladimir Ştol MDB ölkələri İnstitutu
dos. f.e.f.d. Azər Şirinov Bakı Dövlət Universiteti
dos. s.e.f.d. Kərəm Məmmədov Bakı Dövlət Universiteti
dos. f.e.f.d. Nazim İbadov Bakı Dövlət Universiteti
dos. s.e.f.d. Afət Güləliyeva Bakı Dövlət Universiteti
dos. s.e.f.d. Səbinə Qaraşova Bakı Dövlət Universiteti
dos. s.e.f.d. Mehriban Babazadə Bakı Dövlət Universiteti
dos. s.e.f.d. Rza Talıbov Bakı Dövlət Universiteti
s.e.f.d. Əlimusa İbrahimov Bakı Dövlət Universiteti
s.e.f.d. Xəyyam İsmayılzadə Bakı Dövlət Universiteti
s.e.f.d. Fərhad Hüseynov Bakı Dövlət Universiteti
s.e.f.d. Oqtay Rzayev Bakı Dövlət Universiteti