Maarif.az
Yazı qaydaları

Yazı qaydaları

İqtisadi və Siyasi Elmlər Jurnalı

Məqalə çapına dair tələblər

Jurnalın dili: Azərbaycan, ingilis və rus dillərində məqalələr qəbul edilir.  

Məqalələrin həcmi 10 səhifədən az olmayıb, 25 səhifəni keçməməlidir.

Məqalədə UOT indeksi kodu verilirməlidir. 

Məqalədə səhifə nömrəsi qeyd edilməməlidir.

Bütün tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul edilməyəcək.

Müraciət üçün son tarix: 30.11.2023

Kağız ölçüsüA4
Sol kənar boşluq2 sm
Sağ kənar boşluq2 sm
Yuxarı kənar boşluq2 sm
Aşağı kənar boşluq2 sm

Yazı şriftiTimes New Roman
Yazı üslübuNormal
Əsas mətn şirft ölçüsü12
Cədvəllər (varsa) üçün şrift ölçüsü10
Qeydlər üçün şrift ölçüsü10
Sətirlər arası ölçü1,15 sm
Abzaslar arası ölçü6 nk

Müəllif: Müəllifin (müəlliflərin) adı, soyadı və ata adı sağ tərəfdə başlığın altında bütün hərflər böyük (tam açıq şəkildə), 12 şriftlə; yeni sətirdə; Müəllifin (müəlliflərin) elmi dərəcəsi, elmi adı, işlədiyi və ya təhsil aldığı (bakalavr, magistr, doktorant və dissertantlar üçün) müəssisənin adı, elektron ünvanı 12 şriftlə, kursivlə, yeni sətirdə yazılmağı tövsiyə olunur. Bakalavr və magistraturada təhsil alan tələbələrinin məqaləni elmi rəhbərlə həmmüəllif olaraq yazmağı tövsiyə olunur. Fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi olmayan şəxslər məqaləni elmi rəhbər rəyi ilə birlikdə təqdim etməlidir.

Məqalənin adı və xülasəsi– Məqalənin adı və xülasə 3 dildə (Azərbaycan, ingilis, rus) verilməlidir. Eyni məzmunda həcmi 8-9 cümlədən çox olmamaqla yazılmalı və məqalənin mahiyyətini ifadə etməlidir. Verilən xülasələrin dilindən asılı olaraq, ardıcıl şəkildə müəllif(lər)in soyadı, adı, atasının adı, elmi dərəcəsi, işlədiyi qurumun adı, vəzifəsi, məqalənin adı başlığında göstərilməlidir. 

Burada azərbaycan dilində: tədqiqatın məqsədi, tədqiqatın metodu, tədqiqatin nəticələri, açar sözlər. 

Rus dilində- цель исследования, метод исследования, резултаты исследования, ключевые слова. 

Ingilis dilində- Purpose, Design/method/approach, Findings (Results), Keywords öz əksini tapmalıdır. 

Açar sözlər : 3 sözdən az olmayaraq Azərbaycan, ingilis, rus dillərində, 12 şriftlə, kursivlə, yazılmağı tövsiyə olunur.

Giriş

Alt başlıq

Tədqiqatın metodu

Tədqiqatın nəticəsi

Nəticə və təkliflər

Ədəbiyyat: Ədəbiyyat siyahısı 12 mənbədən çox olmalı, məqalədə istinad olunan mənbələr Azərbaycan və ingilis dillərindədirsə, həmin dillərdə yazılmalı, digər dillərdə olarsa, latın qrafikasına transliterasiya edilməsi tövsiyə olunur.

Məqalədə istinadlar və mənbə siyahısı APA üslubunda qəbul edilməkdədir.

Nümunələr:

 Jurnallar, elmi jurnallar və qəzetlərdəki məqalələr

Dövrü mətbuat məqalələrinə istinadlar aşağıdakı kimi verilməlidir: müəllif(lər), yazının tarixi, məqalə başlığı, jurnalın adı, cild sayı, buraxılış sayı (əgər mövcuddursa) və səhifə nömrələri.

Elmi jurnal məqaləsi, tək müəllifli (onlayn çıxışı olan)

Ku, G. (2008). Learning to de-escalate: The effects of regret in escalation of commitment.Organizational Behavior and Human Decision Processes, 105(2), 221-232. doi:10.1016/j.obhdp.2007.08.002

Elmi jurnal məqaləsi, iki müəllifli (onlayn çıxışı olan)

Sanchez, D., & King-Toler, E. (2007).Addressing disparities consultation and outreach strategies for university settings.Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 59(4), 286-295.doi:10.1037/1065- 9293.59.4.286

Elmi jurnal məqaləsi, ikidən çox müəllifli (onlayn çıxışı olan)

Van Vugt, M., Hogan, R., & Kaiser, R. B. (2008). Leadership, followership, and evolution: Some lessons from the past. American Psychologist, 63(3), 182- 196.doi:10.1037/0003-066X.63.3.182

Elmi jurnal məqaləsi, ikidən artıq müəllifli (onlayn çıxışı olan)

Hirtle, P. B. (2008, July-August). Copyright renewal, copyright restoration, and the difficulty of determining copyright status.D-Lib Magazine, 14(7/8).doi:10.1045/july2008-hirtle

Abunə bazasından elmi jurnal məqaləsi (ROM-u olmayan)

Colvin, G. (2008, July 21). Information worth billions.Fortune, 158(2), 73- 79.Retrieved from Business Source Complete, EBSCO. Retrieved from http://search.ebscohost.com

Jurnal (məşhur və vaxtaşırı buraxılan jurnal ) məqaləsi, çapda

Kluger, J. (2008, January 28). Why we love. Time, 171(4), 54-60.

Kitablar

Bütöv kitaba istinada aşağıdakı elementlər daxil olmalıdır: müəllif(lər) və ya redaktor(lar), nəşr tarixi, başlığı, nəşr yeri və nəşriyyatın adı.

Müəllif və ya redaktorsuz, çapda

Merriam-Webster’s collegiate dictionary (11th ed.). (2003). Springfield, MA: Merriam- Webster.

Tək müəllifli, çapda

Kidder, T. (1981).The soul of a new machine. Boston, MA: Little, Brown & Company.

İki müəllifli, çapda

 Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007).Principles of macro-economics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.

Həmmüəllifli, kollektiv işər – müəllif nəşriyyatçı kimi (onlayn çıxışlı)

Australian Bureau of Statistics.(2000). Tasmanian year book 2000 (No. 1301.6). Canberra, Australian Capital Territory: Author. Retrieved from http://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/CA2568710006989… $File/13016_2000.pdf

Dissertasiyalar

Dissertasiyalara istinada aşağıdakı elementlər daxil edilməlidir: müəllif, nəşr tarixi, başlıq və institut (əlyazma surətinə universitet kolleksiyalarından çıxış tapmışsınızsa). Əgər məlumat bazasına çıxış nömrəsi varsa, onu istinadın sonunda yerləşdirin.

Dissertasiya (onlayn çıxışı olan)

Young, R. F. (2007). Crossing boundaries in urban ecology: Pathways to sustainable cities (Doctoral dissertation).Available from ProQuest Dissertations & Theses database. (UMI No. 327681)

Ensiklopediyalar və ensiklopediyaya daxil edilənlər

Ensiklopediyaya istinada aşağıdakı elementlər daxil edilməlidir: müəllif(lər) və ya redaktor(lar), nəşr tarixi, başlığı, nəşr yeri və nəşriyyatçının adı. Onlayn çıxışlı mənbələrdə məlumatı götürdüyünüz tarixi verin, çünki verilmiş yazı müəyyən zaman çərçivəsində redaktə edilə bilər.

Onlayn ensiklopediya məqaləsi

Containerization.(2008). In Encyclopædia Britannica. Retrieved May 6, 2008, from http://search.eb.com

Ensiklopediya məqaləsi

Kinni, T. B. (2004). Disney, Walt (1901-1966): Founder of the Walt Disney Company. In Encyclopedia of Leadership (Vol. 1, pp. 345-349). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Tədqiqat hesabatları və elmi dissertasiya

Hesabata istinada aşağıdakı elementlər daxil edilməlidir: müəllif(lər), nəşr tarixi, başlıq, nəşr yeri və nəşriyyatın adı. Əgər yazını buraxan təşkilat hesabata nömrə əlavə etmişsə (məs., hesabat nömrəsi, müqavilə nömrəsi və ya monoqrafiya nömrəsi), başlıqdan dərhal sonra o nömrəni mötərizədə verin. Əgər hesabata giriş onlayn-dırsa, o zaman URL-nı verin.

 Hökumət hesabatı (onlayn çıxışı olan)

U.S. Department of Health and Human Services. (2005). Medicaid drug price comparisons: Average manufacturer price to published prices (OIG publication No. OEI-05-05- 00240). Washington, DC: Author. Retrieved from http://www.oig.hhs.gov/oei/reports/oei-05-05-00240.pdf

Universitet proqramı və ya departamentin elektron səhifəsində mövcud olan sənəd

Victor, N. M. (2008). Gazprom: Gas giant under strain. Retrieved from Stanford University, Program on Energy and Sustainable Development Web site: http://pesd.stanford.edu/publications/gazprom_gas_giant_under_strain/

Tarixsiz elektron səhifə məzmunlu yazılar, bloqlar və məlumatlar

 Jurnal yazıları, kitablar və hesabatlar kimi, təsnifatlara heç də asanlıqla uyğun gəlməyən məzmunlu yazılarda isə, yadda saxlamaq lazımdır ki, istinadın məqsədi oxucunu mənbədəki materiala lazımi şəkildə yönəltməkdir. Elektron və onlayn materiallar üçün sabt URL, yaxud məlumat bazasının adını daxil edin. Çıxışınız varsa, müəllifi, başlığı və nəşr edilmə tarixini də verin. Tarixsiz məlumatlarda isə, resursa çıxışınız olan tarixi yerləşdirin.

Məlumat bazasından məlumat toplusu

Bloomberg L.P. (2008). Return on capital for Hewitt Packard 12/31/90 to 09/30/08. Retrieved Dec. 3, 2008, from Bloomberg database. Central Statistics Office of the Republic of Botswana.(2008). Gross domestic product per capita 06/01/1994 to 06/01/2008 [statistics].Available from CEIC Data database.